Arimoda d.o.o.

zastupništvo, maloprodaja i veleprodaja
za Hrvatsku
Srbiju
Crnu Goru
Makedoniju

Sjedište:
Ilica 128
Zagreb
Hrvatska

Tel.: +385 (0)1 3775 928
Tel./fax.: +385 (0)1 3775 917

E-mail:ari.moda@zg.t-com.hr

Informacije o nama